جمعه, 01 تیر 1403
fa en ar

مشارکت سه‌جانبه امپریالیستی درحال‌توسعه

ما به طور فزاینده‌ای با داستان‌ همکاری درحال‌توسعه بین روسیه، چین و کره شمالی مواجه هستیم. بیشتر جهان روسیه را به دلیل حمله به اوکراین منزوی کرده است. هدف قرار دادن مستمر غیرنظامیان از سوی مسکو و نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی تنها این انزوا را تشدید کرده است. روسیه با تمام شدن مهمات و سایر تجهیزات نظامی، از کشورهایی مانند کره شمالی و چین که سوابق مشابهی در نقض حقوق بشر دارند، کمک گرفته است.

 

برچسب ها