سه شنبه, 26 تیر 1403
fa en ar

عروس قفقاز در حجله اسرائیل

عروس قفقاز در حجله اسرائیل

حضور رژیم صهیونیستی در شمال غربی ایران و منطقه قفقاز موجب پیچیدگی روابط کشورهای همسایه در دو سوی ارس و تقابلات گاه و بی گاه آن ها شده است. رژیم صهیونیستی برای پیاده سازی اهداف خود در جوار دو قدرت منطقه ای همسایه قفقاز یعنی روسیه و ایران، چه در قالب بهره مندی از منابع انرژی و چه به منظور تأثیر بر فعالیت های سخت جمهوری اسلامی ایران علیه خود، به افزایش همکاری ها و نفوذ خود در قفقاز جنوبی پرداخته است. اینک با افزایش تهدیدات نظامی رژیم اشغالگر قدس در طی روزهای اخیر و برگزاری رزمایش های مختلف به منظور تهاجم علیه زیرساخت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصمیم در برابر رفتار کشورهای حامی این رژیم در قفقاز ضروری است.

برچسب ها