یکشنبه, 06 خرداد 1403
fa en ar

سلفی گری در جمهوری آذربایجان؛ از حمایت تا تهدید

سلفی گری در جمهوری آذربایجان؛ از حمایت تا تهدید

ظهور سلفی گری پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در منطقه قفقاز همیشه برای دولت های تازه تاسیس مشکل آفرین بود؛ به ویژه آن که تمایل ایدئولوژیک آنان به برپایی عمارت اسلامی در مناطق تحت سکونتشان تمامیت ارضی و انسجام کشورهای قفقاز را تحت تاثیر امنیتی قرار می داد. در این بین دولت جمهوری آذربایجان با هدف کنترل نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان شیعیان خود با نزدیک شدن به کشورهای عربی حامی سلفی گری، درصدد مانع تراشی بر سر راه ارتباط گیری شیعیان دو سوی ارس شد؛ اما در این بین رفته رفته حمایت های دولت باکو از این قشر مذهبی تبدیل به مشکلات امنیتی در داخل مرزهایش شده است.

برچسب ها