یکشنبه, 06 خرداد 1403
fa en ar

از خاورمیانه تا اوکراین - بخش اول

از خاورمیانه تا اوکراین - بخش اول

تشدید مناقشه فلسطین و اسرائیل نشانگر عدم تعادل در نظام موجود روابط بین‌الملل است. مشخصه این عدم تعادل، ظهور درگیری های جدید و از سرگیری درگیری های قدیمی با تلفات انسانی در مقیاس بزرگ و تشدید خطرات بیشتر است. در حالی که ایالات متحده ادعای رهبری بین المللی و نقش ضامن نظم بین المللی موجود را داشت، نتوانست از رشد یک کانون دیگر درگیری جلوگیری کند. در حال حاضر، این احتمال وجود دارد که بحران جدید ممکن است به درگیری بین بازیگران اصلی منطقه ای تبدیل شود. با این حال، واقعیت بحران نشان می‌دهد که تار و پود نظمی که پس از جنگ سرد در ویرانه‌های نظام دوقطبی به وجود آمد، بیشتر و بیشتر در حال پاره شدن است و ترمیم شکاف های ایجاد شده روز به روز دشوارتر می شود.
اگر درگیری اوکراین تنها مشکل ایالات متحده در کنترل نظم پسا دوقطبی باشد، ممکن است خطرات کمتری برای آن وجود داشته باشد. با احتمال زیاد، واشنگتن می‌تواند کمک‌های نظامی و دیپلماتیک قابل توجهی به اسرائیل ارائه کند و شروع بعدی درگیری را محدود کند. اما هر آتش سوزی مستلزم تمرکز منابع مادی و مالی است که حتی برای قدرتی مانند ایالات متحده محدود است. علاوه بر این، مشکلات حل نشده دیگری نیز وجود دارد.
برای نظم پسا دو قطبی، به نظر می رسد درگیری اوکراین کلیدی باشد. آغاز یک عملیات نظامی ویژه در سال 2022 به ایالات متحده چندین مزیت تاکتیکی داد. واشنگتن اکنون اهرم قدرتمندی بر متحدانش در اروپا دارد. ناتو جان تازه ای دریافت کرده است و روند گسترش آن در حال انجام است.

برچسب ها